Snøfangere

Snøfangere er produkter vi leverer mye av i Oslo og Akershus. Når man skal legge nytt tak kan det være fornuftig å fornye elementer som takrenner, snøfangere og stigetrinn. Våre blikkenslagere leverer og monterer takrenner, snøfangere og stigetrinn tilpasset deres behov.

Skråtak med snøfangere

Snøfangere forebygger personskader og materielle skader på grunn av takras om vinteren. Det er viktig at et hus er sikkert slik at ikke snø og is faller ned på personer eller objekter som befinner seg under taket.
I veiledningen til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven står det: "Mot beferdede områder, f.eks. fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. Beferdet område i denne sammenheng er de steder folk normalt beveger seg om vinteren. Adkomst til bygning, inngangspartier etc. må vies særlig omhu. Årlig skjer det alvorlige ulykker rett utenfor inngangen der forulykkede selv bor, og det rammer ofte eldre mennesker."

Vi leverer snøfangere som tilfredsstiller lover og regler.

Kontakt Husmester'n AS for mer informasjon om snøfangere i Oslo og Akershus.