Blikkenslager

Husmester'n AS er en blikkenslager som utfører oppdrag i Oslo og Akershus, og som etter beste evne tar vare på våre kunder. Vi er en blikkenslager som utfører alle oppdrag i egen regi. Videre er vi en blikkenslager som kun bruker egne fast ansatte norske håndverkere.

Hva gjør en blikkenslager?

En blikkenslager er en håndverker som lager beslag og detaljer til tak og ventilasjonsanlegg. Taktekking er ofte en av hovedoppgavene til en blikkenslager. Isolering og brannsikring er andre arbeidsoppgaver som en blikkenslager som regel kan utføre.
En blikkenslager jobber med metaller i form av tynnplater. Eksempler på metaller en blikkenslager jobber med er kobber, sink og stål. I tillegg jobber en blikkenslager ofte med aluminium.

Til taktekking brukes ofte takstein, skifer og papp. En blikkenslager arbeider både innendørs og utendørs. Arbeidssteder en blikkenslager jobber på inkluderer verksteder og forskjellige byggeplasser.

Taktekking

Takarbeider som en blikkenslager ofte utfører inkluderer tilvirkning og montering av beslag og takrenner. I tillegg er taktekking med takstein, skifer og plater av metall vanlige arbeidsoppgaver.
Taktekking er et stort fagfelt. På større tak har ofte en blikkenslager montert beslag og takrenner. Dagens marked etterspør i økende grad mer bruk av tradisjonsrike materialer som zink, kobber og skifer til tekking. En blikkenslager monterer også ofte taksikringsutstyr.